13. Krasa Wiesława

Wiek: 64 lat
Osiedle: Matarnia
Mieszkaniec:  

od 30 lat

 

Edukacja

Wykształcenie: średnie

Ukończone studium o profilu zarządzanie nieruchomościami.

 

Doświadczenie

Praca zawodowa: nie

Zajęcie na co dzień: działalność społeczna na rzecz rady dzielnicy i osób starszych, współdziałam w zarzadzaniu wspólnotą mieszaniową

Doświadczenie w samorządzie: tak

Przynależność do partii, organizacji, stowarzyszeń: brak

 

Program wyborczy

Czy będzie to pierwsza kadencja: nie (druga)

Dlaczego kandydujesz do rady dzielnicy?

Działałam aktywnie i kreatywnie w minionej kadencji Rady Dzielnicy, wiele spraw wymaga ciągłości w ich doprowadzeniu do rozstrzygnięcia / mam nadzieję szczęśliwego finału/, między innymi: 1. rozpoczętego procedowania odbioru technicznego kanalizacji deszczowo-burzowej dzielnicy Matarnia i Osiedla Muzycznego, 2. doświetlenia ulicy Podchorążych - uzupełnienie oświetlenia - montaż lamp przy budynkach nr 2, nr 6, nr 8. Uważam, że moje działania przyczyniły się do zmiany wizerunku dzielnicy, co dodało mi energii, wzmocniło aktywność i osobiste zaangażowanie / pozyskana wiedza i umiejętności/ do dalszej pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Co planujesz zrobić dla swojej okolicy, gdy zostaniesz radnym?

Jeżeli otrzymam mandat zaufania od wyborców /o co bardzo proszę/ priorytetem będzie sfinalizowanie rozpoczętych w/w spraw oraz rozpoczęcie II etapu projektu " Zieleniec wizytówką Matarni"- nasadzenia kwiatowe, poprawienie dróg komunikacji wewnętrznej dzielnicy w tym nawierzchni jezdni, chodników, miejsc parkingowych i ogłowienie drzew. Poświęcę czas i wykorzystam swoje doświadczenie na umocowanie prawne i uruchomienie procesu powstania DOMU SĄSIEDZKIEGO służącego wielopokoleniowej integracji międzyosiedlowej, organizacji spotkań wspólnot mieszkaniowych, czasu wolnego naszych młodych i starszych mieszkańców dzielnicy. Oczyszczenie i zagospodarowanie zaniedbanego terenu osiedla Matarnia łącznie z przyległym lasem / własność Lasów Państwowych / Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego jako terenu pieszej komunikacji międzyosiedlowej, drogi do szkoły w Klukowie, wypoczynku i rekreacji osób w podeszłym wieku, spacerów młodych mam, przyrodniczych zabaw poznawczych dzieci.

Jaki Twoim zdaniem jest największy problem dzielnicy?

Wieloletnie zużycie infrastruktury oraz brak uporządkowanej estetycznie małej architektury na terenie dzielnicy. Brak integracji w zorganizowanym działaniu wspólnot mieszkaniowych.