W naszej dzielnicy powstanie rada!

Daniel Kossakowski

Prezydent Paweł Adamowicz podpisał zarządzenie.  5 czerwca odbędą się wybory do Rady Dzielnicy Matarnia!

Udało się! Zbiórka podpisów nie poszła na marne, następny krok - zgłoszenie kandydatów na radnych i wybory. Do zobaczenia przy urnach!

To wielki sukces mieszkańców – społeczników obydwu dzielnic, którym udało się zebrać w terminie odpowiednią liczbę podpisów popierających powstanie rad dzielnicowych – mówi prezydent Adamowicz.

Wymogiem, który należało spełnić, aby Prezydent Miasta Gdańska ogłosił wybory było złożenie pisemnego wniosku, podpisanego przez co najmniej 10 proc. mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy. Matarnia liczy  5793 mieszkańców – tu zebrano 619 podpisów.

 

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.