16. Pettke Rafał Brunon

Wiek: 24 lat
Osiedle: Klukowo
Mieszkaniec:  

od urodzenia

 

Edukacja

Wykształcenie: wyższe

Absolwent Wydziału Mechanicznego na Politechnice Gdańskiej, obecnie student Politechniki Łódzkiej.

 

Doświadczenie

Praca zawodowa: tak

Zajęcie na co dzień: asytent projektanta branży HVAC

Doświadczenie w samorządzie: nie

Przynależność do partii, organizacji, stowarzyszeń: brak

 

Program wyborczy

Czy będzie to pierwsza kadencja: tak

Dlaczego kandydujesz do rady dzielnicy?

Ponieważ chcę mieć realny wpływ na to co dziej się w mojej okolicy.

Co planujesz zrobić dla swojej okolicy, gdy zostaniesz radnym?

W miarę możliwości zadbać o stan dróg w naszej dzielnicy, zwłaszcza tych gruntowych. Jako osoba aktywna fizycznie chętnie zająłbym się propagowaniem sportu w naszej okolicy np. poprzez organizację treningów biegowych. Istotnym tematem z racji coraz większej liczby mieszkańców jest też wywalczenie ekranów akustycznych przy obwodnicy.

Jaki Twoim zdaniem jest największy problem dzielnicy?

Nierozwiązany problem związany z dzikami, stan dróg, brak ekranów akustycznych, brak integracji lokalnej społeczności.