2. Bogucki Zbigniew Artur

Wiek: 48 lat
Osiedle: Klukowo
Mieszkaniec:   od 12 lat

 

Edukacja

Wykształcenie: wyższe

Absolwent WOSL, SGGW - zarządzanie, WSP Bydgoszcz - zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności.

 

Doświadczenie

Praca zawodowa: tak

Zajęcie na co dzień: zarządzanie ruchem lotniczym

Doświadczenie w samorządzie: tak

Przynależność do partii, organizacji, stowarzyszeń: brak

 

Program wyborczy

Czy będzie to pierwsza kadencja: nie (druga)

Dlaczego kandydujesz do rady dzielnicy?

Chcę rozwiązywać problemy Naszej lokalnej społeczności.

Co planujesz zrobić dla swojej okolicy, gdy zostaniesz radnym?

Jest wiele ważnych spraw, jak np. lokalne wewnętrzne "drogi dojazdowe" czy chodniki, czy też oświetlenie przy naszych posesjach (to wszystko co jest ważne dla naszego ogólnie rozumianego bezpieczeństwa), itp.

Jaki Twoim zdaniem jest największy problem dzielnicy?

Chodniki, oświetlenie i skanalizowanie naszego terenu.