Wielki Maraton Czytelniczy

Kategoria: Gdańsk Utworzono: wtorek, 17 maj 2016 Daniel Kossakowski

Wielki Maraton Czytelniczy jest trwa od 2009 roku i z roku na rok przyciąga coraz więcej uczniów. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 13 000 uczniów.

Tegoroczna edycja zakończy się uroczystą galą 7 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności, uczestnicy konkursu czytają już ostatnie lektury.

Nad przedsięwzięciem honorowy patronat sprawuje Pomorski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Gdańska. Głównym celem pomysłu jest promocja czytania książek, popularyzowanie czytelnictwa i propagowanie klasyki literackiej oraz przygotowanie do czytania eseju, reportażu, biografii.  Obejmuje on swym zasięgiem szkoły województwa pomorskiego, a także z Poznania i Olsztyna.

Konkurs pierwszy raz wystartował w 2009 roku, jego inicjatorami byli: Agata Markiewicz-Babło (dyrektor SP 82 w Gdańsku Klukowie), Ewa Niechwiedowicz (I ZS STO w Gdańsku), Małgorzata Niechwiedowicz (SP nr 27 w Gdańsku) i Zbigniewa Walczak (kierownik Filii Gdańskiej WiMBP), którzy wciąż pozostają również organizatorami.

Jak to działa?

Uczestnicy konkursu czytają wskazaną co miesiąc lekturę, a następnie rozwiązują test konkursowy, który jest z nią związany. Przez siedem lat trwania Wielkiego Maratonu Czytelniczego uczestnicy  przeczytali 110 książek spoza listy lektur obowiązkowych oraz wzięli udział w dwudziestu pięciu spotkaniach z twórcami.

Pierwsza i druga edycja wydarzenia były adresowane do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych województwa pomorskiego. W roku 2011 do Wielkiego Maratonu Czytelniczego dołączyli uczniowie gimnazjów, a rok później (w 2012) dzieci najmłodsze, uczniowie klas II i III (w tej grupie wiekowej uczestniczą też chętni z klasy I.)  W tegorocznej edycji konkursu bierze udział także młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych.

Maraton jest też inspiracją do wielu innych działań: szkolnych konkursów literackich i plastycznych, spotkań z twórcami literatury, projektów związanych z bohaterami literackimi. Najbardziej wartościowe wydaje się jednak to, że jest inicjatywą całkowicie społeczną, oddolną, opartą na wolontaryjnej pracy organizatorów wspieranych przez kilkuset nauczycieli pomorskich szkół i wielu rodziców, a także Biuro Prezydenta ds. Kultury.

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.