Ruszyło głosowanie na projekty obywatelskie!

Kategoria: Dzielnica Utworzono: wtorek, 11 luty 2014 Daniel Kossakowski

Wczoraj, 10 lutego, rozpoczęło się głosowanie na projekty zgłoszone do pierwszego Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Kilka z nich dotyczy Klukowa.

Żeby oddać głos wystarczy kilka sekund wolnego czasu, połączenie z internetem oraz bycie zameldowanym w Gdańsku. Wspomóż naszą dzielnicę!

Jest to pierwsza edycja Budżetu Obywatelskiego, głosowanie zakończy się 23 lutego o godz. 23:59. Będzie miało formę elektroniczną. Jakie projekty dotyczą Klukowa?

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku w zakresie docieplenia ścian obiektu szkolnego.

Numer 6. Projekt Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku-Klukowie w zakresie docieplenia ścian zewnętrznych wpłynie korzystnie na ludzi i środowisko. Najbardziej skorzystają na nim uczniowie, którzy będą mieli możliwość nauki w odpowiednich warunkach termicznych oraz lokalowych, spełniających standardy bezpieczeństwa i higieny nauki. Kolejnym ważnym elementem projektu jest dążenie do zmniejszenia zużycia oleju opałowego, co przyczyni się do oszczędności kosztów utrzymania Szkoły. Wpłynie także na zmniejszenie niekorzystnych oddziaływań na ludzi i środowisko poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych spalin. Innym aspektem jest podniesienie atrakcyjności estetyki budynku, która jest również ważnym elementem funkcjonowania Szkoły.

Dotyczy: Matarnia - Klukowo ul. Radarowa 26 - szkoła.

Budowa chodnika, przystanku autobusowego linii 210 w Gdańsku-Klukowie.

Numer 9. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku, w szczególności dla dzieci dojeżdżających do szkół (chodnik oraz przystanek autobusowy), a także stworzenia miejsca do wspólnego wypoczynku, rekreacji oraz integracji mieszkańców (skwer z alejkami, ławkami, latarniami, mini kompleksem do ćwiczeń oraz małym placem zabaw dla dzieci). Teren ten jest w tej chwili zaniedbany, zaśmiecony i nie stanowi godnego sąsiedztwa dla znajdującego się w bliskiej odległości - Pomnika Pomordowanych w Lasach Piaśnickich.

Dotyczy: Matarnia - chodnik: od przystanku autobusowego nr 110 (przystanek Ikara) w ciągu ul. Radarowej do posesji przy ul. Radarowej 46, po stronie wjazdu do ulic Synów Pułku i Zenitowej. Wiata przystankowa - w miejscu obecnego przystanku autobusu nr 210 (przystanek Ikara) przy ul. Radarowej w Klukowie.

Naprawa infrastruktury i podniesienie stanu estetycznego oraz bezpieczeństwa dla mieszkańców dot. ulicy Radiowej i Telewizyjnej Gdańsk Klukowo.

Numer: 10. Zbudowanie chodnika celem zwiększenia bezpieczeństwa w szczególności dla dzieci powracających ze szkoły oraz wbudowanie spowalniaczy celem ograniczenia prędkości na ulicy Telewizyjnej i Radiowej. Zaniechanie działań w powyższej kwestii stanowi zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, co dla osób decydujących o tej sprawie powinno stanowić sprawę nadrzędną.

Dotyczy: Matarnia, ul. Radiowa i ul. Telewizyjna.

Budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą i oświetleniem.

Numer: 27. Boisko ze sztuczną nawierzchnią plus oświetlenie. Dotyczy ulicy Radarowej 26, Szkoła Podsawtowa nr 82.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcców oraz uczniów Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku w ruchu drogowym.

Numer: 29. Projekt służący poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, w tym szczególnie najmłodszych-ucznów szkoły podstawowej, ma żywotne znaczenie dla funkcjonowania całego środowiska dzielnicy Gdańska-Klukowo. Wieloletnie zaniedbania i zaniechania powodują frustrację mieszkańców, niechęć do instytucji i władz miasta. Przyznanie środków i realizacja projektu przynajmniej częściowo może polepszyć bezpieczeństwo mieszkańców w ruchu drogowym i poprawić komfort życia. Dążymy do stanu, aby dzielnica Klukowo była przyjazna mieszkańcom oraz by mogli się oni czuć pełnoprawnymi i równoprawnymi obywatelami Gdańska.

Dotyczy: Matarnia: Klukowo, ul. Radarowa, Radiowa, Spadochroniarzy.

Remont drogi wewnętrznej i parkingów na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku przy ul. Radarowej 26.

Numer: 49. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa, komfortu i estetyki drogi wewnętrznej i parkingów na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 w Gdańsku. Obecny stan wymienionej infrastruktury jest bardzo zły i nie zabezpiecza potrzeb i wymogów w zakresie bezpiecznego uczęszczania do szkoły. Realizacja projektu spełni oczekiwania mieszkańców, rodziców uczniów i pracowników szkoły. Przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki szkoły

Dotyczy: Matarnia: ul Radarowa 26.

Budowa drogi ul. Ikara i ul. Wojnarskiego.

Numer: 52. Budowa drogi poprawi jakość życia społeczności osiedla, poprawi bezpieczeństwo dla dzieci, pozwoli seniorom na dalsze i wygodniejsze spacery, skróci czas dojścia do szkoły i pracy. Poprawi bezpieczeństwo jazdy na drodze, pozwoli utrzymać drożność studzienek kanalizacyjnych.

Dotyczy: Matarnia - Klukowo ul Ikara na odcinku od Wojnarskiego do ul. Radarowej.

Jak oddać głos?

Wystarczy wejść na specjalnie przygotowaną na tę okazję stronę internetową, która znajduje się pod adresem: https://budzet-obywatelski-2014-gdansk.zetwibo.pl/voting/welcome. Do oddania głosu potrzebny będzie numer PESEL oraz adres e-mail.

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.