Nowy plan zagospodarowania w rejonie Radarowej

Kategoria: Klukowo Utworzono: poniedziałek, 14 marzec 2016 Daniel Kossakowski

Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało nowy plan zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Radarową, Radiową, Telewizyjną i szlakiem kolejowym.

Plan poddany był dyskusji publicznej w czwartek 10. marca, wprowadza sporo zmian, szczególnie przyszłościowych. Każdy może zgłosić swoje uwagi - szczegóły poniżej.

Szczegółowa dokumentacja planu znajduje się w dokumentach załączonych na dole tego artykułu. Tutaj wymienimy tylko najważniejsze, zdaniem redakcji, punkty które mają wpływ na rozwój osiedla. W tekście znajdują się odwołania do identyfikatorów obszarów, które zostały naniesione na rysunek projektu planu.

Zobacz teren, którego dotyczy nowy plan:

Likwidacja zatoczki autobusowej ("ronda")

Skrzyżowanie przy przystanku linii 110 ma stracić swoją obecną formę. Dodatkowo zyska nową odnogę drogi, w kierunku terenów zielonych. Pomnik pamięci mieszkańcom Klukowa zostanie przesunięty poza obszar drogi, w okolicę przystanku. Drogi w tym miejscu mają być poszerzone o metr.

Wydzielone tereny zielone (urządzone)

Plan zakłada tereny zielone (również aktywne biologicznie - tzw. OSTAB) w okolicy obecnego zagajnika, przez który przebiegają tory kolejowe. Dopuszcza się w tym rejonie:  miejska zieleń urządzona dostępna dla publiczności (np.  parki, zieleńce, ogrody zabytkowe i tematyczne) oraz niewielką zabudowę.

Ponadto w miejscu obecnie nieużywanej już historycznej linii kolejowej dopuszcza się stworzenie szlaku pieszo rowerowego, od ul. Słowackiego aż od Osowej.

Tereny usługowe dla mieszkańców

Gminne tereny usługowe o powierzchni około 3 ha zlokalizowane w centrum sporządzanego planu (teren 009 - U33 i 013 - U33) przeznaczone zostały na kulturę, sport, rekreację, oświatę i gastronomię w celu utworzenia obszaru dla integracji i spędzania czasu wolnego mieszkańców Klukowa. W tym celu dodatkowo wyznaczono przestrzeń publiczną w formie placu, wydzielonego ściśle określonymi liniami zabudowy.

Do tego terenu (oraz wydzielonego zielonego) prowadzić ma nowa zamknięta droga od skrzyżowania (wspomniana w pierwszym punkcie).

Podział na działki budowlane

Dla terenów inwestycyjnych mieszkaniowo - usługowych zaproponowano podziały na działki budowlane.  Są to luźne propozycje, zarządcy nieruchomości nie muszą się do nich stosować obligatoryjnie.

Zgłaszanie uwag

Każdy mieszkaniec na prawo zgłosić swoje uwagi i wątpliwości - należy składać je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 kwietnia 2016 r.

Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zobacz dokumenty związane z nowym planem:

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.