Zielone światło dla biurowców w Klukowie

Kategoria: Dzielnica Utworzono: środa, 20 marzec 2019 Daniel Kossakowski

Biuro Rozwoju Gdańska opracowało koncepcję zmiany planu zagospodarowania przestrzennego przy biurowcu firmy Intel, która daje zielone światło w kierunku rozwoju firmy.

Oprócz dodatkowej zabudowy w planie przewidziano również dodatkowe tereny zielone oraz miejsca parkingowe. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Wspomniane zmiany dotyczą planu Firoga rejon tzw. Doliny Krzemowej w mieście Gdańsku (nr planu 2721) i związane są z ciągłym rozwojem okolicznych firm. BRG określiło cztery cele przystąpienia do opracowania MPZP:

  • rozbudowa i rozwój centrum badawczo-rozwojowego i tym samym zwiększenie zatrudnienia (Intel),
  • zwiększenie intensywności  z 0.7 na 1.0  (Intel i hotel Faros),
  • zmniejszenie zieleni biologicznie czynnej z 40% na 15% (Intel),
  • uregulowanie  kwestii planistycznych po realizacji drogowej - rejonu skrzyżowania ulic Słowackiego i Radarowej.

Warto zaznaczyć, że w miejscu nieczynnych już torów kolejowych, którymi przebiegał główny polski szlak transportowy dwudziestego wieku, urzędnicy zaplanowali ciąg łączący OSTAB. Spodziewać się tam zatem możemy m.in. aleji lub szpaleru drzew. Jest to pomysł który nawiązuje do koncepcji rady dzielnicy zakładającej połączenie ciągiem pieszo rowerowym Klukowa z Osową. Zanim to jednak nastąpi musimy poczekać aż skarb państwa przekaże tereny pod torami do miasta (te należą bowiem wciąż  do PKP).

Zobacz wybrane slajdy z koncepcji BRG (na dzień 27.03.2019):

Pełny dokument z opracowaniem dostępny jest do pobrania tutaj.

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.