Relacja ze spotkania z ZDiZ

Kategoria: Rada dzielnicy Utworzono: niedziela, 23 październik 2016 Daniel Kossakowski

Zarząd Dróg i Zieleni co miesiąc spotyka się z przedstawicielami wszystkich rad dzielnic, by omówić bieżące sprawy.

5 października na spotkaniu pojawili się reprezentanci Matarni: Irena Górska, Maria Czechowska i Łukasz Richert, aby przedstawić aktualne problemy.

Radni podczas spotkania poruszyli pięć spraw, oto one:

Postawienie od dwóch do czterech prostych ławek w ciągu ścieżki rowerowej pomiędzy Złotą Karczmą a Matemblewem. Jeżeli ścieżka będzie we władaniu ZDiZ (a wiemy, że jest), to ławeczki mają zostać zamontowane do końca października.

Montaż ławek na przystankach autobusowych, na których nie ma obecnie wiat: Ikara (przystanek linii 210, w obu kierunkach), Radiowa (w obu kierunkach), Spadochroniarzy (w obu kierunkach), Telewizyjna (w obu kierunkach). Tutaj również radni zostali zapewnieni o montażu najpóźniej do końca października.

Przygotowanie progu zwalniającego przy szkole na ul. Słabego, ponadto postawienie tam znaku A-17 (Uwaga dzieci) oraz D-6 (przejście dla pieszych) i wymalowanie pasów. Na wiosnę zostaną przeprowadzone pomiary po obu stronach szkoły i wówczas zostanie podjęta ewentualna decyzja o montażu znaków i/lub progów.

Wycinka starodrzewia w ciągu ulic: Radarowej, Radiowej, Astronautów. W tym przypadku nie było obecnej osoby z odpowiedniego działu ZDiZ, więc sprawa została odroczona.

Uporządkowanie oznakowania pionowego i poziomego:

  • brak znaków informujących o skrzyżowaniu dróg publicznych miejskich, znaki A-7 i D-1 (ustąp pierwszeństwa i droga z pierwszeństwem), na skrzyżowaniach: Radarowa i Zenitowa, Radarowa i Astronautów, Radarowa i Wojnarskiego, Radarowa i Zenitowa, Radarowa i Galaktyczna, Radiowa i Telewizyjna, Telewizyjna i Radarowa, Radiowa i Spadochroniarzy;
  • wjazd w boczne ulice odchodzące od wspomnianych głównych ulic, jak np. Wojnarskiego, Ikara, Wiłkomirskiego - powinny tam stanąć znaki D-40 (strefa Zamieszkana);
  • dlaczego przy ul. Wojnarskiego ustawiony jest znak droga Wewnętrzna (w praktyce oznacza to, że nie mamy do czynienia z drogą publiczną, czego konsekwencją jest fakt, że na danym odcinku nie obowiązują przepisy wynikające z zapisów Prawa o Ruchu Drogowym) skoro według map miejskich ul. Wojnarskiego jest drogą miejską?
  • wyznaczyć i oznakować nowe przejścia dla pieszych:
    • przy skrzyżowaniu ul. Wojnarskiego i Radarowa (w tym miejscu przechodnie przekraczają ulicę Radarową idąc do sklepu - np. liczni pracownicy Intela – należy to uregulować);
    • na wysokości ul. Radarowej 67 (jak się chodnik kończy na jednej stronie i zaczyna po drugiej, nawet są obniżenia w krawężnikach, aż się prosi żeby domalować pasy);
    • pomiędzy przystankami autobusowymi na ul. Radarowej (przy pomniku) i ul. Radiowej – żeby było tak samo jak na ul. Galaktycznej);

Zarząd Dróg i Zieleni odpowiedział, że odstępuje od wyznaczania w strefie ograniczonego ruchu 30 km/ha przejść dla pieszych.

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.