Jest przetarg na kanalizację w ulicy Synów Pułku!

Kategoria: Klukowo Utworzono: środa, 23 październik 2019 Daniel Kossakowski

Po wielu latach oczekiwań w końcu jest postęp w sprawie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Klukowie.

23 października spółka GIWK rozpisała przetarg na wykonanie robót budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ciągu ul. Synów Pułku w Gdańsku.

O problemach związanych z tą inwestycją pisaliśmy m.in. na początku 2017 roku w artykule Kanalizacja na Synów Pułku coraz później, a sprawę stale monitorowali radni dzielnicy. Obecnie jesteśmy już bliżej niż dalej.

Firmy chcące podjąć się realizacji zamówienia mają niewiele czasu na złożenie ofert. Zwycięzcę przetargu poznamy już 2 grudnia 2019 roku w godzinach porannych. Od tego czasu wykonawca będzie miał 16 miesięcy na realizację inwestycji, której szacunkowa wartość wynosi ponad 2.5 mln zł.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ulicach Synów Pułku i Ikara polegających w szczególności na:

  • budowie sieci kanalizacji sanitarnej DN200 mm z rur kamionkowych w wykopie otwartym o długości około 1.1 km,
  • budowie 37 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej DN 160 mm z rur PVC (w tym 36 zakończonych studnią naterenie posesji) o łącznej długości około 200 metrów.

Pozwolenia już są

Jeżeli wykonawca zostanie wyłoniony i nie wpłyną żadne skargi związane z przetargiem - sprawy powinny potoczyć się szybko. Firma budowlana nie będzie musiała składać wniosku o pozwolenie, ponieważ te zostało już wydane decyzją z dnia 20 sierpnia 2019 roku. Konsultacje związane z projektem trwały od końca 2018 roku.

Odtworzenie dróg

Wykonawca robót został zobowiązany w przetargu do odtworzenia dróg po zakończeniu budowy. Przed przystąpieniem do prac każdorazowo będzie musiał wykonać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego przed wykonaniem wykopów, w szczególności dotyczy to fragmentów infrastruktury znajdujących się na działkach należących do prywatnych właścicieli. Ma to na celu poprawne odtworzenie istniejących nawierzchni, wzorów, układów płytek jak i uniknięcia ewentualnych sporów z właścicielami nieruchomości.

Powierzchnię ulic należy odtworzyć uwzględniając poszerzenia według zasad podanych w dokumentacji projektowej. Jednak materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni w dobrym stanie technicznym należy ponownie wbudować. Oznacza to, że drogi niekoniecznie będą w dużo lepszym stanie technicznym.

Projektanci założyli że zaledwie 30% elementów prefabrykowanych nawierzchni jest w złym stanie technicznym uniemożliwiającym ponowne użycie. Reszta materiałów pozostanie w stanie oryginalnym.

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.