Nie będzie cmentarza na Złotej Karczmie

Kategoria: Dzielnica Utworzono: czwartek, 30 sierpień 2018 Daniel Kossakowski

Jeszcze do niedawna włodarze naszego miasta planowali budowę cmentarza na terenie ogródków działkowych na Złotej Karczmie.

30 sierpnia Rada Miasta Gdańska przegłosowała uchwałę o odstąpieniu od sporządzenia takiego planu - nowa nekropolia nie powstanie.

Radni zadecydowali o odstąpieniu od sporządzenia planu miejscowego Matarnia - Złota Karczma - w rejonie przewidywanej lokalizacji cmentarza. Celem prac planistycznych, do których przystąpiono w 2002 r. było przeznaczenie terenu pod cmentarz komunalny.

Nekropolia miała powstać na obszarze, który w większości nie jest objęty planami miejscowymi (z wyjątkiem niewielkiego fragmentu przeznaczonego pod układ drogowy). Prace zostały zawieszone z uwagi na liczne protesty mieszkańców i radnych dzielnicy. W tym czasie zmieniła się polityka Miasta dotycząca sytuowania nowych cmentarzy. Obecnie Gdańsk powiększa istniejące nekropolie o sąsiadujące tereny gminne (największą rezerwę posiada Cmentarz Centralny Srebrzysko).

W związku z tym nie ma potrzeby rezerwacji terenu w Matarni - Złotej Karczmie. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska obszar ten został przeznaczony pod funkcje usługowe (powiększenie centrum usługowego). 

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.