Nowy kamień pamiątkowy!

Kategoria: Dzielnica Utworzono: piątek, 11 maj 2012 Daniel Kossakowski

Pomnik Synów Pułku KlukowoSynowie Pułku to wszyscy najmłodsi uczestnicy walki o Polskę w okresie drugiej wojny światowej, którzy nie mając ukończonych 17 lat dobrowolnie podjęli walkę z Niemcami.

To właśnie na ich cześć nazwano ulicę Synów Pułku w Klukowie. Od kilku dni gości tam również kamień upamiętniający.

Była to młodzież o wielkim patriotyzmie ukształtowanym przez przedwojenne szkoły, a zwłaszcza harcerstwo. Synowie Pułku tak samo wypełniani rozkazy i walczyli, i ginęli jak ich starsi koledzy. Bywali także więzieni i torturowani, wywożeni do hitlerowskich obozów.

Dotychczas nadano blisko 6000 odznak "Syn Pułku". Najliczniejszą grupę stanowią młodociani żołnierze i partyzanci Armii Krajowej, harcerze Szarych Szeregów i żołnierze AK z Powstania Warszawskiego. Nie brakuje też partyzantów i członków grup oporu z Francji, Słowacji, Jugosławii, Rosji i Włoch.

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.