Plany zagospodarowania przestrzennego

Kategoria: Przydatne informacje Daniel Kossakowski

Mapy graficzne zamieszczone na niniejszej stronie nie stanowią wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dotyczą one rejonu Klukowo - Rębiechowo.

Numer
planu
Rejon Podstawa prawna Publikacja Mapa
Format
SWF
Format
ZIP
2701 Klukowo-Rębiechowo, Azymutalna, Radiowa, Spadochroniarzy Uchwała RMG
Nr XVI/488/2003
dn. 04.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 162, poz. 3357
dn. 2003.12.16
otwórz 2,58 MB
2702 MPZP rejonu ulic Radiowej i Astronautów oraz projektowanego ich połączenia - uchylony -
(uchylony przez ponowne przystąpienie do planu 2710)
- -
2703 Klukowo-Rębiechowo, część północna lotniska Uchwała RMG
Nr XVII/517/2003
dn. 11.12.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 161, poz. 3319
dn. 2003.12.15
otwórz 1,98 MB
2704 Klukowo-Rębiechowo, rejon ul. Szybowcowej Uchwała RMG
Nr III/35/2002
dn. 05.12.2002
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 50, poz. 755
dn. 2003.04.09
otwórz 0,51 MB
2705 Klukowo-Rębiechowo, rejon ul. Słowackiego Uchwała RMG
Nr VI/122/2003
dn. 27.02.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 75, poz. 1213
dn. 2003.06.06
otwórz 0,73 MB
2706 Klukowo-Rębiechowo, rejon ul. tzw. Nowej Spadochroniarzy Uchwała RMG
Nr XIX/564/2004
dn. 22.01.2004
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 23, poz. 498
dn. 2004.02.27
otwórz 3,95 MB
2707 Klukowo-Rębiechowo, rejon między ul. Radarową i Dedala Uchwała RMG
Nr XIII/421/2003
dn. 25.09.2003
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 140, poz. 2487
dn. 2003.11.12
otwórz 0,35 MB
2708 MPZP Klukowo - Rębiechowo - rejon ulic Radiowej i Telewizyjnej - w toku sporządzania - - -
2709 Klukowo-Rębiechowo, rejon ulic Słowackiego i Radiowej Uchwała RMG
Nr XXXV/1054/2005
dn. 17.02.2005
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 52, poz. 1002
dn. 2005.06.01
otwórz 8,83 MB
2710 MPZP Klukowo - Rębiechowo w rejonie Potoku Zajączkowskiego w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr LI/1436/2010
dn. 26.08.2010
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 127, poz. 2430
dn. 2010.10.18
otwórz 1
otwórz 2
9,68 MB
2711 MPZP Klukowo - Rębiechowo - rejon ulic Słowackiego i Spadochroniarzy w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXIV/683/2008
dn. 26.06.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 99, poz. 2511
dn. 2008.09.05
otwórz
1,34 MB
2713 MPZP Klukowo - Rębiechowo - rejon na północ od ulicy "Nowej Słowackiego" w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXX/837/2008
dn. 27.11.2008
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 55, poz. 1031
dn. 2009.04.17
otwórz
1,04 MB
2714 MPZP Klukowo Rębiechowo - na północ od ul. Telewizyjnej w mieście Gdańsku Uchwała RMG
Nr XXXIX/1108/2009
dn. 27.08.2009
Dz. U. Woj. Pom.
Nr 134, poz. 2520
dn. 2009.10.01
otwórz
4,79 MB

Autorem tego tekstu jest Daniel Kossakowski.

Twórca i główny redaktor serwisu Klukowo.com oraz Matarnia24.pl od 2011 roku. Przewodniczący zarządu podczas pierwszej kadencji rady dzielnicy Matarnia.