17. Łukasz Richert

Wiek: 36 lat
Osiedle: Klukowo
Mieszkaniec:  

od 10 lat

 

Edukacja

Wykształcenie: wyższe

Absolwent Politechniki Gdańskiej.

 

Doświadczenie

Praca zawodowa: tak

Zajęcie na co dzień: zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Doświadczenie w samorządzie: tak

Przynależność do partii, organizacji, stowarzyszeń: 

 

Program wyborczy

Czy będzie to pierwsza kadencja: nie (druga)

Dlaczego kandydujesz do rady dzielnicy?

Chciałbym wykorzystać swoją energię i doświadczenie pozyskane w organizacjach pozarządowych i w poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy Matarnia na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Co planujesz zrobić dla swojej okolicy, gdy zostaniesz radnym?

Chciałbym pracować zespołowo z mieszkańcami, radnymi dzielnicy oraz radnymi miasta w celu szukania najlepszych rozwiązań dla naszych problemów, a następnie wykorzystam swoje doświadczenie w pilnowaniu ich realizacji. Chciałbym stwarzać przestrzeń dla aktywizacji sąsiedzkiej, wspierać inicjatywy oddolne, być rzecznikiem spraw mieszkańców, które są trudne do wyegzekwowania w jednostkach Miasta Gdańska. Chciałbym kontynuować dobrą współpracę naszej rady z miejskimi instytucjami, aby ich stosunek dla spraw z Matarni był pozytywny.

Jaki Twoim zdaniem jest największy problem dzielnicy?

Niestety nasza dzielnica boryka z całym szeregiem problemów i zaniedbań. Wśród spraw, które ja uważam za najpilniejsze są: