Odtwarzanie lasów na linii PKM

Nowe drzewa na linii PKM.Zakończyły się prace związane z zasadzeniem drzew leśnych przy ul. Słowackiego, realizowane w ramach powstawania PKM.

Pomiędzy linią PKM, a ul. Słowackiego posadzono 16 720 sztuk drzew. Jednym z warunków powstania PKM było zrównoważenie wszystkich wyciętych drzew podczas realizacji projektu.

W styczniu 2013 roku na terenach przeznaczonych pod budowę nowej linii kolejowej wycięto blisko 20 tysięcy drzew – głównie samosiejek, które w ciągu ostatnich 50 lat wyrosły wzdłuż nieużywanego nasypu kolejowego. Jedynie 51 sztuk z pośród wszystkich przeznaczonych do wycięcia dendrolodzy określili jako cenne przyrodniczo.

Pośród nowych roślin znajdują się:

  • sosna pospolita – 6 700 szt.
  • buk pospolity – 5 000 szt.
  • dąb bezszypułkowy 3 350 – szt.
  • brzoza brodawkowata - 670 szt.
  • modrzew – 500 szt.
  • lipa drobnolistna – 500 szt.

Zobacz efekt prac na zdjęciach:

Przypominamy, że podobne działania miały miejsce na wiosnę bieżącego roku. W marcu, w okolicach Dolnego Migowa, na terenie lasów komunalnych miasta Gdańska, PKM posadziła ponad 14 tysięcy drzewek i krzewów. Jednak pierwsze drzewa, choć były to jedynie pojedyncze sztuki, zostały posadzone już w listopadzie 2013 roku, w okolicy skrzyżowań ulic: Matejki i Jaśkowej Doliny oraz Matki Polki i Partyzantów we Wrzeszczu.

Las wzdłuż ul. Słowackiego na zdjęciach archiwalnych: