Terminarz rady dzielnicy Matarnia

Spotkania informacyjne

Inicjatorzy powołania rady - Maria Czechowska i Daniel Kossakowski - zapraszają na dwa spotkania informacyjne, w którym przybliżą mieszkańcom tematykę związaną z funkcjonowaniem rad dzielnic.

  • 5 czerwca 2016 r. - głosowanie w godzinach od 7.00 do 21.00,
  • 3 czerwca 2016 r. od godz. 24.00 - Zakończenie kampanii wyborczej – cisza wyborcza,
  • 31 maja 2016 r. - zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na mężów zaufania,
  • 16 maja 2016 r. - powołanie obwodowych komisji ds. wyborów do rad dzielnic w Gdańsku,
  • 11 maja 2016 r. - zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,
  • 6 maja 2016 r. - zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na radnych,
  • 21. marca – ZKPiG nr 23 na Złotej Karczmie, 18:00 – sala konferencyjna,
  • 14. marca – SP nr 82 w Klukowie, 19:00 – sala gimnastyczna;