Zmienia się otoczenie SP 82 i zmieni jeszcze bardziej

Aktualnie trwają prace wykończeniowe przy budowie nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 82, a już niedługo rozbudowana zostanie przestrzeń dla dzieci, dzięki programowi budowy nowych placów zabaw w Gdańsku.

Aktualnie trwają prace wykończeniowe. W ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem działki na terenie Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Radarowej 26 w Gdańsku – Program budowy boisk” wykonano boisko z nawierzchnią poliuretanową, bieżnię lekkoatletyczną oraz zeskocznię do skoku w dal. Obiekt został wyposażony w oświetlenie, monitoring oraz utwardzone dojścia dla pieszych, którzy mogą korzystać na miejscu również z ławek, koszy na śmieci. Otwarcie obiektu planowane jest we wrześniu.

Zakończyła się ósma edycja konkursu dla organizacji pozarządowych na budowę lub modernizację placów zabaw w Gdańsku. Zasada jest prosta: organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie wskazują miejsca w Gdańsku, w których ich zdaniem powinien powstać plac zabaw. Magistrat rozpatruje propozycje lokalizacji (na terenie należącym do gminy bądź użyczonym) i ocenia projekty placów. Potrzebna jest także opinia rady dzielnicy. Na tej podstawie wybierane są zwycięskie propozycje. W tym roku dotacje otrzyma dziewięć NGO`sów.  Budżet konkursu wynosi 500 tys. zł.

W 2018 r. powstaną i rozbudowane zostaną następujące place, w nawiasie organizacje wnioskujące:

Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia

  • na terenie Przedszkola nr 60, ul. Orłowska 19/nowy plac za 60 tys. zł (Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
  • na terenie Przedszkola nr 64, ul. Gospody 20/nowy plac za 60 tys. zł (ZHP ChG)

 

Orunia - Lipce - Św. Wojciech

  • ul. Niegowska/nowy plac za 60 tys. zł (Gdańska Fundacja Integracji Społecznej Ośrodek Sportów Konnych Lipce

 

Wrzeszcz Górny

  • Park Uphagena przy ul. Grunwaldzkiej/nowy plac za 60 tys. zł (Fundacja Generacja)

 

Matarnia

  • na terenie Szkoły Podstawowej nr 82, ul. Radarowa 26/nowy plac za 55 tys. zł (Ochotnicza Straż Pożarna Gdańsk-Klukowo)

 

Strzyża

  • Plac gen. Stanisława Maczka; modernizacja/rozbudowa za 20 tys. zł (Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Strzyży)
  • w rejonie ul. Jana Kiepury/nowy plac za 60 tys. zł (Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic)
  • Glinki 9-11; modernizacja/rozbudowa za 20 tys. zł (Stowarzyszenie Forum Rad Dzielnic)

 

Osowa:

  • przy ul. Orfeusza/nowy plac za 60 tys. zł (Stowarzyszenie “Inne jest piękne”)