Dzięki staraniom radnych dzielnicy, i ich interwencjom w GDDKiA, została podjęta decyzja w sprawie ekranów akustycznych w naszej dzielnicy.

1 września 2017 Marszałek Województwa Pomorskiego nakazał budowę ekranów w naszej okolicy. I chociaż to dobra wiadomość, to ich lokalizacja może trochę dziwić.

Zgodnie z przeprowadzonym przeglądem ekologicznym, Marszałek nakazał GDDKiA budowę 7 ekranów akustycznych przy ogródkach działkowych w terminie do 2026 roku. Ich dokładną lokalizację przedstawiamy na zdjęciach:

Sama historia zaczyna się jeszcze w 2015 roku, kiedy to Krzysztof Gajda, mieszkaniec naszej dzielnicy i jednocześnie radny, powiadomił Marszałka Województwa Pomorskiego o ponadnormatywnym hałasie drogowym dobiegającym od Obwodnicy Trójmiasta w rejonie Zajączkowa, oraz o braku ekranu akustycznego pomiędzy węzłami Owczarnia – Lotnisko (Matarnia).

Batalię rozpoczętą w 2015 roku poprzedzały przepychanki z Urzędem Miasta Gdańska, który nie wykazał zainteresowania budową ekranów akustycznych w Matarni, a wręcz utrudniał ich budowę uchwalając wzdłuż obwodnicy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego tereny usługowe, które nie wymagają ochrony akustycznej, argumentując że budynki usługowe działają jak naturalny ekran - pozostaje pytanie tylko kiedy te budynki powstaną? Plany te zostały uchwalone mimo dotychczasowej funkcji mieszkaniowej tego terenu oraz zgłaszanego sprzeciwu mieszkańców.

W roku 2016, nowo powstała rada dzielnicy, również apelowała w tym temacie (pismo RDM-16/2016 część 1 oraz część 2).

Na skutek złożonego powiadomienia, Marszałek Województwa Pomorskiego zawnioskował do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o przeprowadzenia pomiarów hałasu komunikacyjnego w rejonie Klukowa Zajączkowa. Przeprowadzone pomiary wykazały przekroczenia dobowych norm hałasu drogowego, w związku z czym Marszałek Województwa Pomorskiego nakazał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowy i Autostrad (GDDKiA) zarządcy Obwodnicy Trójmiasta wykonanie przeglądu ekologicznego pod kątem hałasu drogowego od węzła Owczarnia do węzła Lotnisko (Matarnia).

Wykonany przez GDDKiA przegląd ekologiczny potwierdził przekroczenia dobowych norm hałasu między węzłami Owczarnia – Lotnisko (Matarnia). Niestety w dokumencie tym nie przewidziano budowy jednego ekranu akustycznego chroniącego przed hałasem całą naszą dzielnicę, tylko 7 odcinków zlokalizowanych tylko i wyłącznie przy ogródkach działkowych oraz 1 na wysokości Klukowa Zajączkowa z zastrzeżeniem, iż ma on zostać wybudowany staraniem i na koszt mieszkańca Krzysztofa Gajdy, który złożył zawiadomienie do Marszałka.

Pomimo zgłoszonych odwołań i uwag Marszałek pominął ekran na wysokości Klukowa Zajączkowa, z czym inicjator całego przedsięwzięcia zgodzić się nie mógł i złożył odwołanie.

Obecnie czekamy na rozpatrzenie odwołania licząc na zmianę decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego. Jeżeli ktoś chciałby pomóc w batalii o ekrany akustyczne w naszej dzielnicy, miałby jakieś sugestie jak wesprzeć dotychczasowe starania, prosimy o kontakt z zarządem dzielnicy Matarnia.

Komentarze   

+10 #6 ekran akustyczny 2018-01-11 19:46
Radni Dzielnicy w październiku 2016 podjęli uchwałę, oświadczenie wnioskując o bud. ekranów akustycznych argumentując, PRIMO, ochronę przed hałasem mieszkańców naszej dzielnicy. Tymczasem, o kuriozum, przegląd ekologiczny rekomendował lokalizację budowy ekranów chroniąc głównie ogródki działkowe, a obszary mieszkalne przykładowo wzdłuż ul. Telewizyjnej już nie! I właśnie taki stan rzeczy Pani rekomendowała. Wbrew wcześniejszym decyzjom radnych, wbrew mieszkańcom, bez konsultacji. Dlaczego?
Cytować
-6 #5 Maria Czechowska 2018-01-10 20:42
Szanowni Państwo "stary zarząd" w składzie Irena Górska, Maria Czechowska, Daniel Kossakowski pozytywnie opiniował wskazane lokalizacje ekranów. Pismo RDM-36/2017 z dnia 31.05.2017r. dot. "przeglądu ekologicznego wykonanego pod kątem hałasu od węzła Owczarnia do Węzła Matarnia
"Zarząd Dzielnicy Matarnia po zapoznaniu się z materiałem zgromadzonym w sprawie POZYTYWIE opiniuje wskazane lokalizacje do budowy ekranów akustycznych.Po wnikliwej analizie dokumentów proponowane lokalizacje powinny znacząco wygłuszyć hałas, który jest odczuwalny w innych częściach dzielnicy Matarnia"
Cytować
-6 #4 Maria Czechowska 2018-01-10 20:17
Ktoś tutaj nie prawdę piszę.Z dokumentów wynika że Krzysztof Gajda otrzymał pod warunkiem, że nie będzie się upominał o budowę ekranów bo Jego działka leży w strefie gdzie hałas jest wyższy niż normy przewidują. Jako Rada opiniowaliśmy pozytywnie budowę wskazanych ekranów.
Cytować
+12 #3 ekran akustyczny 2018-01-10 09:38
Szanowni Państwo. Z dokumentów tych wynika że Pani Maria Czechowska w imieniu Rady (jak się później okazało bez konsultacji z radnymi!) zaopiniowała negatywnie budowę ekranów akustycznych dla Klukowa na wysokości ulicy Telewizyjnej.
Wspominany Radny Krzysztof Gajda wnioskował o ekrany akustyczne od węzła Owczarnia do węzła Matarnia.
Cytować
-13 #2 Maria Czechowska 2018-01-09 11:21
Ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi ekranów akustycznych można zapoznać się w siedzibie Rady w każdy poniedziałek od 17.00-19.00
Cytować
-10 #1 Maria Czechowska 2018-01-06 12:01
Radny Krzysztof Gajda walczy o ekran tylko przy swojej posesji. Decyzję Marszałka Województwa zaskarżył w całości.Z dokumentami można się zapoznać w Radzie dzielnicy. Mam nadzieję, że budowa wskazanych ekranów nie odwlecze się w czasie.
Cytować

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież