Wszystkie artykuły dostępne na portalu, jeżeli nie zaznaczono inaczej, są autorstwa redaktorów serwisu klukowo.com oraz matarnia24.pl i nie mogą być kopiowane bez wiedzy autorów. Wykorzystanie materiałów pochodzących z naszego portalu, bez stosownych uprawnień będzie zgłaszane organom ścigania w myśl ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Akceptując umowę rejestracyjną oraz przesyłając komentarze użytkownik oświadcza, że nie będzie publikował żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi, o ile nie posiada do nich praw lub pisemnej zgody właściciela praw do tych materiałów.

Podczas rejestracji konta, użytkownik chcąc zakończyć proces musi przekazać swoje dane: nazwę użytkownika, adres e-mail, hasło. Pośród tych, ostatnie dwie są ukryte, w tym hasło jest szyfrowane jednostronnie (tzw. hash). Użytkownik, jeśli chce, ma prawo opublikować swój adres email.

Dodatkowo, użytkownik ma prawo dobrowolnego udostępnienia dodatkowych danych opisujących go i jego działalność. Dane te widoczne są dla wszystkich użytkowników.

Podczas każdej wizyty oraz wysyłając wiadomość na stronie zapisany zostaje adres sieciowy komputera (IP) oraz dane o komputerze i systemie (fingerprint) pozwalające zidentyfikować go w wypadku popełnienia przestępstwa, bądź wykroczenia. Dane te są udostępnianie tylko za wnioskiem organów ścigania.

Zarząd dzielnicy

Zarząd dzielnicy jest organem wykonawczym, to znaczy wcielającym w życie zarządzenia wynikające z działania rady w naszej dzielnicy. Jego aktualny skład został ustanowiony podczas sesji w czerwcu 2017 roku.

Daniel Kossakowski
Przewodniczący zarządu

Wiesława Krasa
Zastępca przewodniczącego

Krzysztof Gajda
Członek zarządu

 

Rada dzielnicy

Rada (w której skład wchodzi również zarząd dzielnicy) jest organem uchwałodawczym, czyli tworzącym postanowienia dotyczące działań w naszej okolicy. Członkowie zostali wybrani podczas wyborów 6 czerwca 2016.

Łukasz Richert
Przewodniczący rady

Waldemar Żyngiel
Zastępca przewodniczącego

Zbigniew Bogucki

Maria Czechowska

Magdalena Dzięcielska

Krzysztof Gorfon

Irena Górska

Jarosław Kasarab

Robert Kęska

Danuta Korpacka

Jakub Sollich

Anna Zawadzka

 

fot. Grzegorz Mehring / gdansk.pl

Rada dzielnicy

Dokumentacja online - docs.matarnia24.pl

Sprawozdanie rady dzielnicy Matarnia za rok 2016 - Pobierz PDF

Zgłoszenie kandydata na radnego - Pobierz PDF | DOC

Statut dzielnicy Matarnia - Pobierz PDF

Umowy o wywóz śmieci - KlukowoNowa uchwała śmieciowa, która wchodzi w życie 1 lipca 2013, budzi wiele kontrowersji i pozostawia wiele pytań, ważnych pytań.

A jednym z nich jest: co się stanie z obecnymi umowami o wywóz śmieci. Na tę chwilę musimy wypowiedzieć je sami...

Czytaj więcej: Wypowiedzenie umów na wywóz śmieci!