Kanalizacja na Wiłkomirskiego w planie na 2019

Spółka Gdańska Infrastruktura Wodociagowo - Kanalizacyjna podjęła działania zmierzające do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w ul. Wiłkomirskiego.

Głównym problemem w tej części Klukowa jest fakt, że rury ściekowe muszą przebiegać przez tereny prywatne. Urzędnicy już działają.

Spółka GIWK rozpoczęła zawieranie wymaganych umów z właścicielami nieruchomości. Zakończenie tego procesu pozwoli na ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej.

Wstępny harmonogram inwestycji zakłada zakończenie prac projektowych do końca 2018 roku, zaś rozpoczęcie robót planowane jest na rok 2019. Radni dzielnicy zobowiązali się monitorować ten temat.