Kanalizacja na Synów Pułku coraz później

Dzięki staraniom radnych dzielnicy, jeszcze w tym roku ruszyły przetargi na realizację kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Synów Pułku.

Procedura się jednak przedłuża. GIWK planował realizację inwestycji na 2018 rok, data ta zaczyna się przesuwać.

Pierwszy przetarg został rozpisany jeszcze w zeszłym roku. Domy przy ul. Synów Pułku do wzniesienia miały zostać podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ciągu ul. Radarowej, zaś te za wzniesieniem do przepompowni ścieków przy ul. Zenitowej. Oferty na zaprojektowanie instalacji złożyły dwa przedsiębiorstwa, lecz z powodu braków formalnych przetarg został unieważniony.

Podejście drugie to włączenie tej realizacji do planu inwestycyjnego wraz z innymi gdańskimi ulicami, podzielonego na cztery zadania (ul. Synów Pułku jest pierwszym z nich). Informacja o złożonych ofertach dostępna jest na stronach GIWK. Termin realizacji - 2018/2019.

W razie pytań lub wątpliwości - prosimy o kontakt z radnym Danielem Kossakowskim, który z ramienia rady dzielnicy zajmuje się tą sprawą, tel: 663 239 917.