Dyskusja publiczna nad planem zagospodarowania

8 września 2016 roku o godzinie 17 w Biurze Rozwoju Gdańska odbędzie się dyskusja publiczna dotycząca planów w rejonie ulic Telewizyjnej, Radarowej i Radiowej.

Zainteresowanych przyszłością swojej okolicy mieszkańców serdecznie zapraszamy.

Po raz drugi mieszkańcy mają możliwość włączenia się w proces planowania w momencie wyłożenia konkretnych projektów planów do publicznego wglądu. Każdy, kto kwestionuje ustalenia w nich przyjęte, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko może wnieść swoje uwagi i wziąć udział w dyskusji publicznej.

Tym razem pod dyskusję zostanie oddany plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar o powierzchni ok. 36 ha, położony w rejonie ulic Telewizyjnej, Radarowej i Radiowej.

Szczegóły na temat procedur związanych z wnoszeniem uwag i opiniowaniem planów dostępne są na stronie miasta.