Nowe projekty planu zagospodarowania przestrzennego

Kategoria: Rada dzielnicy Utworzono: czwartek, 02 listopad 2017

Biuro Rozwoju Gdańska wyłożyło nowe plany zagospodarowania przestrzennego Matarnia rejon ulicy Jesiennej w mieście Gdańsku (nr 2612) oraz Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II w mieście Gdańsku (nr 2720).

Z wyłożonymi projektami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie urzędu.

Czytaj więcej...

Zapoznaj się ze studium uwarunkowań

Kategoria: Rada dzielnicy Utworzono: wtorek, 24 październik 2017

Do 21 listopada każdy mieszkaniec Gdańska może zapoznać się ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Dokument wyznacza rozwój miasta na najbliższe 30 lat. Jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, a 7 listopada odbędzie się dyskusja.

Czytaj więcej...

Co i jak z ekranami akustycznymi?

Kategoria: Rada dzielnicy Utworzono: niedziela, 22 październik 2017

Dzięki staraniom radnych dzielnicy, i ich interwencjom w GDDKiA, została podjęta decyzja w sprawie ekranów akustycznych w naszej dzielnicy.

1 września 2017 Marszałek Województwa Pomorskiego nakazał budowę ekranów w naszej okolicy. I chociaż to dobra wiadomość, to ich lokalizacja może trochę dziwić.

Czytaj więcej...

Straż Miejska pyta o problemy

Kategoria: Rada dzielnicy Utworzono: piątek, 13 październik 2017

Zbliża się okres planowania działań na rok 2018, dlatego też Strażnicy Miejscy pytają o nurtujące problemy w dzielnicy.

Zachęcamy Państwa do przekazania radnym dzielnicy najbardziej palących spraw związanych z zachowaniem porządku i bezpieczeństwa.

Czytaj więcej...